KategoriSiyaset-Politik Ekonomi

Makro iktisat yanlış krizi öngördü.

Yazar: Adam ToozeÇeviri: Fatih Kansoy İktisat bilimi finansal krizi tahmin etmede neden başarısız oldu ? Aslında bu soru tamamen adil değil, zira söz söylemekten çekinmeyen cesur kahinlerden oluşan gruplar vardı ve tehlikeli risklerin oluştuğunu ısrarlı ve devamlı bir şekilde anlatıyorlardı. Fakat ne yazıkki,  bu gruplar görmezden gelindi ve marjinalleştirildiler. Bu durum her ne kadar...

Trump ve Brexit Yanlıları İçin Ticari Gerçekler

Yazar: JIM O’NEILL Çeviren: Serdar Serdaroğlu İngiliz, Amerikan politika yapıcılar ve dünya ticareti hakkında realiteyi kavramadan yorum yapan pek çok uzman için önümüzde bir gerçeklik göstergesi var: o da Almanya‘nın 2016’daki toplam ihracat ve ithalat verilerinin en büyük ticaret ortağı olarak Çin’i göstermekte olduğudur. Fransa ve ABD ise Almanya için ikinci ve üçüncü sıraya...

Popülist Ekonomilerin Anatomisi

Yazar: Brigitte Granville Çeviren: Mustafa Can Güripek Bugünün popülist hareketlerin geneli aynı ekonomik tanımlamayı takip ediyor ve Macaristan, Polonya ve ABD hükümetleri gelecekte dünyanın nasıl olacağıyla ilgili ipuçları veriyorlar. Seçmenler hapı yutacaklar mı yoksa kendilerine ikinci bir seçenek aramaya mı başlayacaklar? En azından geçtiğimiz yıldan beri popülizm Batı demokrasileri üzerinde...

Hiçbir Mülteci Arkada Bırakılmasın

Yazarlar: Helen Clark* ve  Filippo Grandi**, Çeviren: Ali Berker- TODAIE  Dünya emsali olmayan boyutta pek çok insanın yerinden yurdundan edildiği bir döneme girdi. 2014 yılında günde 42,500 kişi çatışma ve zulüm yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu sayı 2010 yılına ait rakamların yaklaşık dört katıdır. Bugün toplamda ise 60 milyon civarında kişi göçmeğe mecbur kaldı. İkinci Dünya...

Nüfusu Azalan Kuzey

Yazan: Pierre BUHLER Çev: Umut YERTÜM August Comte’un “Demografi Kader’dir” dediği rivayet edilir. Bugün onun bu sözünün dünyanın en gelişmiş ülkelerinin kaderleri için bile geçerli olduğu görülmektedir. Birleşmiş Milletler(BM) Nüfus Departmanının iki yılda bir yayınlanan Dünya Nüfus Projeksiyonu gelişmiş ülkelerin birçoğunda görülen düşük doğurganlık oranlarının olası sonuçlarına yönelik...

İslami Hareketlerin İslami Olmayan Hükümete Katılımları (Raşid Ganuşi)

Bu makale, Müslümanların İslami olmayan rejimlere katılımının ve bu rejimlerde idareci olmanın İslamiyet açısından durumunu ele almaya çalışmaktadır. Evvela bu soruna cevap vermeden önce bazı olguların altını çizmemiz lazım: Birincisi, İslami iktidar kavramı vardır ve her Müslüman, birey ve toplumsal olarak, bu iktidarın kurulması için çalışmalıdır. İkincisi, tartışılan hallerde İslami iktidar...

Daha İyi İşçi, Daha İyi Maaş: Gerçek Mesele – Milton Friedman

Daha İyi İşçi, Daha İyi Maaş: Gerçek Mesele Wall Street Journal 1 Haziran 1993 Öne sürülen iktisadi politikaları, bu politikaların yarattıkları istihdam sayısı üzerinden yargılamak üzere bir eğilim oluştu. Bu yanlış bir kriterdir. Ekonomik mesele iş yaratmak değildir. [İş yaratmak için] kolay bir yol var: asgari ücretle (ya da daha düşük ücretle) insanları işe alırsınız çukur kazdırırsınız ve o...

Mutlak İktidarın Tehlikeleri- Friederich von Hayek

Mutlak İktidarın Tehlikeleri (Aşağıdaki metin Friedrich von Hayek’in İktisadi Özgürlük ve Temsiliyetçi Hükümet makalesinden alınmış bir bölümdür.) Serbest piyasa ekonomisine en büyük zararın, kollektivistlerin piyasa ekonomisini planlı ekonomiye bilinçli bir şekilde dönüştürme girişimleri ya da yeni para politikalarının sonuçlarından ziyade Batı dünyasını saran siyasi kurumların bu yönde zarar...

Başkanlık Sistemi’nin Mahzurları

Dünya devletleri demokrasiye geçtikçe, alternatif anayasal oluşum ve düzenleme arayışları akademik camianın dışına taştı. Şili, Güney Kore, Brezilya, Türkiye ve Arjantin gibi birbirinden çok farklı ülkelerde bile yasa koyucular ve anayasa uzmanları ciddi bir şekilde farklı demokratik rejimlerin yararlarını tartışmaya başladılar. Sri Lanka gibi bazı ülkeler parlamenter rejimden başkanlık sistemine...

Takip

Son Yazılar

Son Yorumlar

Kategoriler

Arşivler