Yazar;Serdar Serdaroglu

Serdar Serdarogluİlgi Alanları:

Osmanlı İktisadi ve Sosyal Tarihi, Avrupa İşletme ve Ticaret Tarihi, Yeni Kurumsal İktisat, Yönetim Düşüncesi ve Tarihi

Eğitim:

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Maliye Bölümü, 2009.
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, İktisat Tarihi, 2011.
Doktora: Birmingham Üniversitesi, Osmanlı Çalışmaları, (Devam)

Tez Konusu:

Times, Politics and Business Links in The Ottoman Empire. “English Merchant Families in Ottoman Trade Organization”, 18th and 19th Centuries
Yayınlar:

Makaleler

Serdaroglu, S. (2015-In Process), “İstanbul’s Bedestens-Trade Centers”, The Guide of Istanbul-Istanbul’s Economy, (İstanbul Rehberi, İktisadi Yapı Cildi), İSAM Yayınları, İstanbul. (Finished, will be published in the end of 2015), (in Turkish)
Serdaroglu, S. (2010), “The Encyclopedias of Istanbul”, The Journal of TALID, Vol. 16, pp. 591-617. (with Kadir Yıldırım) (in Turkish)

Kitap Bölümü

Serdaroglu, S. “Analysis Of Balance Of Payments And Growth Rate: Before and After Arab Awakening”, Conference on MENA Economies 2013,21-22 June, 2013, İstanbul-Turkey. (with Aytuğ Bolcan)
·Serdaroglu, S. “Mimar Sinan’ın Yönetim Anlayışı Temelinde Vakıfların İktisadi Fonksiyonları: Vakıflar Şehri Olarak Üsküp Örneği”, I. International Balkan Annual Conference Book (IBAC), 9-13 May, 2011, Skopje-Macedonia. (in Turkish)

Bildiri ve Sunumlar

Serdaroglu, S. “An Ottoman-English Merchant In Tanzimat Era: Henry James Hanson and His Role In Ottoman Commercial Life” MESA 48th Annual Meeting, 22-25 November 2014, Washington DC, (in English)
Serdaroglu, S. "19. Yüzyıl Osmanlı Devleti - İngiltere Dış Ticaretinde Kaynak Aktarımına Parametrik Yaklaşım", 13th International Congress Of Ottoman Social And Economic History (Icoseh), 1-3 October, 2013, Alcala-Spain. (with Mehmet Çetin)
Serdaroglu, S. “Osmanlı Ticari Sisteminde İstanbul Bedestenlerinin Yeri ve Önemi", 1. Uluslararası Osmanlı İstanbul'u Sempozyumu, 29 Mayıs Üniversitesi, 29 Mayıs-1 Haziran 2013, İstanbul. (in Turkish)
Serdaroglu, S. “Tanzimat Döneminde Galata Bankerlerinin Tüccar Kimliği ve Ticari Faaliyetleri”, Osmanlı ve Cumhuriyet Araştırmaları Sempozyumu 2013, Yıldız Teknik Üniversitesi - İstanbul, 13 Mayıs 2013.
Serdaroglu, S. “Osmanlı Devleti’ndeki Tağşiş Uygulamasında Nedensellik: Askeri Teknoloji ve Kamu Maliyesi”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı-SOSBİLKO 2013, 27-28 Nisan 2013, Kuşadası-İzmir. (with Ilker Aykut)
Serdaroğlu, S. “The Activities of “Islamic Association of Women Employment” and its Influences on Ottomans Working Life on the Basis of the Context of Social Responsibilities (1916-1923)”, The 12th International Congress of Ottoman Social and Economic History (Icoseh), 11-15 July 2011, Retz-Austria. (with Yakup Akkus and Kadir Yıldırım)
Serdaroglu, S. “Kurumsal İktisat Yaklaşımı Bağlamında II. Meşrutiyet Döneminde Ekonomide Müdahalecilik Tartışmaları: İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Hürriyet ve İtilaf Fırkaları Programlarında İktisat Politikaları”, I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, (TLÇK), 29-30 June – 1 July, 2012, Konya-Turkey.
Serdaroglu, S. “Mimar Sinan’ın Yönetim Anlayışı Temelinde Vakıfların İktisadi Fonksiyonları: Vakıflar Şehri Olarak Üsküp Örneği”, I. International Balkan Annual Conference Book (IBAC), 9-13 May, 2011, Skopje-Macedonia.

Kitap Değerlendirmesi

Serdaroglu, S. " A History of Ottoman Economic Thought: Developments before the Nineteenth Century" İnsan & Toplum Dergisi 4/8 (2014): 246-252.

Duyurular