YazarEditor

Oyun Teorisi (Game Theory) Nedir ?

Yazar: Partha Gangopadhyay Çev.:  Büşra Uğur ve Hasan Hüseyin Erkuş [dropcap style=”normal or inverse or boxed”]İ[/dropcap] İktisatçılar arasındaki bitmek bilmeyen hoşnutsuzluk, ürkek homurtular ve nazik itirazlara rağmen, oyun teorisinin modern iktisatta merkezi bir önem üstlendiği gerçeği inkar edilemez. 1994’te ilk kez üç oyun teorisyenine verilen Nobel ödülü- matematikçi John Nash...

Endojen-Icsel Ekonomik Büyüme Teorisi

Yazar: James Morley * Çev.:  Betül Bahşi, Dilara Yücesan, Fatih Kansoy, Kıvanç Altıntaş, Alper Hasan Tunç Hayatımızı değiştiren ekonomik teoriler serimize hoş geldiniz. Bugün, James Morley, ekonomik büyüme kavramının endojen büyüme teorisi (köprü ve otoyol inşa etmek yerine büyümenin bilim ve nüfus tarafından belirlendiği düşünme biçimi) ile nasıl yeniden şekillendiğini açıklayacak. Bir...

Eşitsizlik Sorunu Nerede?

Yazar: Kenneth Rogoff Çev.: Kadir Yıldırım ve Ünal Seven Thomas Piketty zengin ülkeler için haklıdır ama dünyanın geneli hakkında yanılmıştır. Thomas Piketty’nin etkileyici yeni kitabı 21. Yüzyılda Kapital’i okuyan birisi, soyguncu baron ve krallar döneminden itibaren dünyanın hiç bu kadar eşitsiz olmadığı sonucuna varabilir. Tuhaftır ki, bir diğer muhteşem kitabı, Angus Deaton’ın The Great...

Yolsuzluk Yükselen Ekonomilerde Teknoloji Adaptasyonunu Azaltiyor

Marketing Science dergisi tarafından yayımlanan yeni bir çalışma, teknolojinin adaptasyon sürecinin yozlaşmış iş çevrelerinde daha zayıf; şeffaf ve doğru uygulamanın olduğu iş çevrelerinde ise daha güçlü olduğunu ortaya koydu. Çalışma, yükselen ekonomilerdeki firmaların Peter Pan Sendromundan muzdarip olduklarını ortaya koydu. Aynı hayali erkek çocuğunun hiç büyümemesi gibi, firmalar vergilerden...

Bir Kalkınma Hedefi Olarak Cinsiyet Eşitliği – Bjørn Lomborg

[Çeviren – Mehmet Sarı & Zeynep Sarıbaş ] Birçok toplumdaki gelişmelere ve ilerlemelere rağmen, neredeyse her yerde kadınlar ciddi bir düzeyde ayrımcılıktan dolayı sıkıntı yaşamaktadır. Cinsiyet eşitliğinin ileri düzeyde olduğu ülkelerde bile kadınlar düşük maaşlı islerde yoğunlaşmakta, üst düzey devlet ve iş kademelerinde daha az bulunmakta ve de aile içi şiddete maruz kalmaktadır...

Refah Devletinden İnovasyon Devletine – Dani Rodrik

[Çeviren – Hilal Alhan & Mehmet Sarı ] Dünya ekonomisinde bir endişe hakim – “meslek katili” teknolojinin endişesi. Avrupa’nın 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında sosyalist hareketin yükselişine verdiği tepkinin tarihin gidişatını şekillendirmesi gibi, bu zorluğun üstesinden nasıl gelindiği de dünyadaki piyasa ekonomileri ve demokratik devletlerin kaderini belirleyecek. Yeni sanayi...

2015 Petrol Fiyatları – Jim O’Neill

[Çeviri: Erhan Akkas] LONDRA – 1979 yılının sonlarında OPEC petrol fazlası ve bu petrolün imhası üzerine ampirik bir araştırmayı içeren doktora tezime başladım. O yıllar, petrol fiyatlarının iki önemli artış geçirdiği dönemdi ve o dönemin dahilerinin bir çoğu petrolün varil başına 40 doların altından – o zamanın tarihi zirvesi – 100 doların üstüne çıkabileceğini kesin bir...

Avrupa Merkez Bankası ve Muhalifleri – Jean Pisani-Ferry

[Çeviri: Burak Sezgin, Yusuf Güngördü, Zeynep Sarıbaş] PARIS – Avrupa Merkez Bankası’nın parasal genişleme (PG) girişiminde bulunması Kuzey Avrupa’da özellikle Almanya’da çeşitli yakınmaları beraberinde getirdi. Çoğu asılsız ya da temelsiz. Bazıları kafa karıştırıcı. Diğerleri spekülatif çekincelere gerçeklerden daha fazla ağırlık vermekte olup, pek azı muhtemel çözümleri göz ardı ederek gerçek...

Yeni Merkantilist Meydan Okuma – Dani Rodrik

[Ceviri: İlker Aykut, Yakup Akkuş, Kadir Yıldırım, Serdar Serdaroğlu] CAMBRIDGE – İktisat tarihi büyük bir ölçüde iki zıt düşünce okulunun mücadelesi şeklindedir: “Liberalizm” ve “Merkantilizm”. Özel teşebbüs ve serbest piyasalara vurgu yapan ekonomik liberalizm bugünün hâkim doktrinidir. Fakat ekonomik liberalizmin düşünsel zaferi, merkantilist uygulamaların büyük itirazı ve yaygın...

Devlet Kapitalizmi Kazanıyor mu? – Acemoğlu & Robinson

[Ceviri:  Serdar Serdaroglu, İlker Aykut, Kadir Yıldırım] Ekonomik büyüme modellerinin asırlık yarışında son yıllarda devlet kapitalizmi üstünlük sağlıyor gibi görünüyor. Devlet müdahaleciliğinin muhtelif biçimlerine dayanan birçok Asya ülkesi son dönemlerdeki hızlı ve istikrarlı büyümeleri yanında ekonomik fırtınaları şaşırtıcı sürede atlatırken, ABD ve İngiltere gibi liberal kapitalizmin...

Takip

Son Yazılar

Son Yorumlar

Kategoriler

Arşivler