İşsizlik Oranı Nedir?

Hazırlayanlar: Mustafa Mert Alabaş Furkan Tolga Yüce

Tanım:

Yaşı 15 veya daha fazla olup bir işi bulunmayan, fakat cari ücret düzeyinde çalışmaya hazır olan ve iş bulmak için çaba harcayan kişilerin toplam işgücüne oranıdır.

Uluslararası Çalışma Örgütü‘nün tanımına göre çalışacak durumda olan, çalışmak isteyen ve son dört hafta boyunca faal olarak iş arayan kimseye işsiz deniyor.

Oranlar

2006-2015 OECD Türkiye İşsizlik Oran Grafiği

2016 OECD Ülkeleri  İşsizlik Oran Grafiği


2001-2014 Türkiye İşsizlik Tablosu

İstihdam İşsiz Sayısı Oran
Yıl (Bin Kişi) (Bin Kişi) (Yüzde)
2001 23.491 1.967 8,4
2002 23.818 2.464 10,3
2003 23.818 2.493 10,5
2004 22.016 2.385 10,8
2005 22.454 2.388 10,6
2006 22.751 2.328 10,2
2007 23.114 2.377 10,3
2008 23.805 2.611 11,0
2009 24.748 3.471 14,0
2010 25.641 3.046 11,9
2011 26.725 2.615 9,8
2012 24.821 2.518 9,2
2013 25.524 2.747 9.7
2014* 26.313 2.944 10,1

*2014 Ağustos

Biraz Teori

İşsizlik oranı
Bir ekonomideki işsizlik oranı ise, söz konusu ekonomideki işsizlerin toplam işgücü (çalışanlar + işsizler) içindeki payı ifade eder.
İşsizlik oranı= (İşsizler sayısı/İşgücü)*100

Bir ekonomideki iş gücü seviyesi ile, işgücünün iş bulup çalışan kısmını ifade eden “istihdam seviyesi” arasındaki farktan meydana gelen, iş aradığı halde iş bulup çalışamayan işgücü.

İşsizlik dediğimiz kavram ve sonucunda gerçekleşen istihdam düzeyi tek bir ülkenin değil küresel anlamda hemen hemen bütün ülkelerin ortak bir problemidir. Hatta bazen bu sorun öyle içinden çıkılmaz bir duruma gelir ki karşımıza işsizliğin sebep olduğu küresel çapta krizlere neden olabilir.

İşsizlik Kabaca 7 Türe Ayrılır

Arızi İşsizlik: Yer veya meslek değiştirme sürecinde yaşanan geçici çalışamama durumudur. Olumsuz etkisi en az süreside en kısa olan işsizlik türü bu.
Konjonktürel İşsizlik: Üretim hacmindeki daralmaya bağlı olarak ortaya çıkıyor.
Mevsimsel İşsizlik: ekonomisi büyük oranda tarıma bağlı ülkelerde kaçınılmaz olarak rastlanan bir işsizlik türü.
Bölge Veya Sektör İşsizliği: Bir sektör veya bölgenin cazibesini kaybetmesi sonucu ortaya çıkan küçülmeye deniyor.
Teknolojik İşsizlik: Emeğe dayalı üretimlerden sermayeye dayalı üretime geçiş sırasında yaşanan işsizliğe denir.
Yapısal İşsizlik: Bütün ekonominin topyekün yavaşlaması sonucunda oluşan işsizliğe de yapısal işsizlik deniyor.
Gizli İşsizlik: İstihdamın bir bölümünün faliyetten çekilmesine rağmen üretim hacminde bir daralma gözlenmiyorsa gizli işsizlik ortaya çıkıyor.

İşsizlik Konusundaki Teorik Gelişmeler

1929 büyük bunalımına kadar işsizlik tamamen gönüllü bir sorun olarak görülmüştür. Neo-klasiklere göre tam rekabet varsayımı altında işgücü arzı ve talebi, işgücü piyasasında karşı karşıya gelerek bir denge gerçek ücret düzeyi oluştururlar. Bu denge durumunda, işgücü arzı işgücü talebine eşit olacağından bir işsizlik durumundan bahsedilemez. Onlara göre işsizlik sorunu sadece gönüllü bir işsizliktir.

1929’dan sonra ve özellikle de 1936 yılında Keynes’in Genel Teorisi yayınlandıktan sonra işsizlik sorununa bakış değişmiştir. Keynesci analiz bir eksik istihdam analizidir. Keynes’e göre işsizlik toplam talep yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Keynesci işsizliğin özünde , bireylerin az sayıda mal talep etmeleri vardır. Keynes’e göre işsizlik sorununun çözümünde mutlaka hükümetlerin politikalarla piyasalara müdahale etmesi gerekir.

Tavsiye Makale:

İşsizlik: Tanımlar ve Hesaplanma Şekli – Mahfi Eğilmez

Türkiye’de Geliştirilmiş İşsizlik Oranları – Alptekin GÜNEY

Tavsiye Video:

Birazda Magazin 🙂

Kaynak:

Muhabbet Kralı – İşsizlik Nedir ?

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayınız