Cari Açık Nedir?

Hazırlayanlar: Mustafa Mert Alabaş Furkan Tolga Yüce

Tanım

Eğer yurtdışı ile yaptığımız alım satımda elde ettiğimiz ihraç geliri, ithal giderimizden düşük ise Cari Açık oluşur. Bir başka ifadeyle yurtdışı ile yapılan alışverişte borçlu olma durumudur.

Teori

Bir ülkenin yurtdışından döviz ödeyerek ithal ettiği mallar ile yurtdışına döviz karşılığı sattığı mallardan elde ettiği döviz gelirleri arasındaki farka dış ticaret dengesi denir.

Ayrıca

Burada üç denge halinden biri olabilir:

Mal ihracatı gelirleri = Mal ithalatı giderleri ise dış ticaret denkliği vardır.

Mal ihracatı gelirleri > Mal ithalatı giderleri ise dış ticaret fazlası vardır.

Mal ihracatı gelirleri < Mal ithalatı giderleri ise dış ticaret açığı vardır. Yani Cari Açık.

Cari denge de 4 ana unsurdan meydana gelmektedir.

Mal Dengesi: Bir ülkenin yurt dışına sattığı malların döviz geliri ile aynı ülkenin yurt dışından aldığı malların döviz bedeli arasındaki farktır.

 Hizmetler Dengesi: Bir ülkenin yurt dışına sağladığı sigorta, turizm vb. hizmetler karşılığında aldığı döviz bedeli ile yurt dışından turizm vb. hizmetler karşılığında ödediği döviz bedeli arasındaki farktır.

Yatırım Gelirleri Dengesi: Bir ülkenin yurt dışına doğrudan veya dolaylı yolla yaptığı yatırımların döviz bedeli ile o ülkeye yabancı ülkelerin yaptığı yatırımların döviz bedeli arasındaki farktır.

Cari Transferler: Yurt dışında çalışan işçilerle beraber gelen döviz bedelidir.

Türkiyede 2001-2016 Cari Açık

Kaynak: tradingeconomics.com

Tavsiye Köşe Yazısı:

Cari Açığın Oluşumu ve Finansmanı – Mahfi Eğilmez

Büyüme ile Cari Açık İlişkisi – Mahfi Eğilmez

Tavsiye Makale:

Türkiye’de Cari Açık Sorunu Ve Nedenleri – Mehmet Kaya

Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri – Serdar Erkılıç

Cari Açık Probleminin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi – Riskler ve Sonuçlar – Yrd. Doç. Dr. Kemal YAMAN

Video

Kaynakça:
Cari Açık Dersi
tcmb.gov.tr

Yorum Ekleyin

Yorum yapmak için tıklayınız