Enflasyon Nedir?

Hazırlayanlar: Mustafa Mert Alabaş Furkan Tolga Yüce

Tarihçe:

Avrupa’nın enflasyonla ilk karşılaşması olan fiyat devrimi ilk olarak tefecilerin günahkarlıklarına bağlandı. 1550’den itibaren de, Salamanca Üniversitesinin araştırmaları yoluyla İspanyol altınının ve gümüşünün kıta içine akmasına bağlandı. “İspanya’yı yoksul yapan onun zenginliğidir.”

Tanım:

Enflasyon, mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artış olarak tanımlanmaktadır. Enflasyon, sadece bir veya birkaç mal ve hizmetin değil, ortalama bir tüketicinin yıl içinde kullandığı tüm mal ve hizmetlerde meydana gelen fiyat değişikliğini kapsamaktadır.

Oranlar:

Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100)  Yılsonuna Yıllık
 2016 Aylık Göre Yıllık Ortalama
Ocak
1,82
1,82
9,58
7,87
Şubat
-0,02
1,80
8,78
7,97
Mart
-0,04
1,75
7,46
 7,96
Nisan
0,78
2,55
6,57
7,84
Mayıs
0,58
3,15
6,58
7,71
Haziran
0,47
3,63
7,64
7,64
Temmuz
1,16
4,84
8,79
7,91
Ağustos
-0,29
4,53
8,05
7,98
Eylül
0,18
4,72
7,28
7,92
Ekim
1,44
6,23
7,16
7,89
Kasım
0,52
6,78
7,00
7,79
Aralık
1,64
8,53
8,53
7,78

Biraz Teori:

Temel olarak iki tür enflasyondan bahsedilebilir.

Ekonomide fiyatlardaki artış ve azalış arz ve talep arasındaki ilişki ile açıklanmaktadır. Enflasyon, oluşma nedenine göre Arz ve Talep yönlü enflasyon olarak sınıflandırılır.

Talep Enflasyonu:

Üretilen mal ve hizmetlerin toplam talebi karşılayamadığı durumlarda mal ve hizmet fiyatlarında artış oluşur. Tüketicilerin daha fazla harcama yapmaya başladığı ve üretimin sınırlı seviyede arttığı bir ekonomide talep yönlü enflasyondan bahsedilebilir.

Arz (Maliyet) Enflasyonu:

Üretim faktörlerinin fiyatlarındaki artış nedeniyle, örneğin hammadde veya işçi ücretlerinde artış olması durumunda üreticilerin birim maliyetleri artacak ve karlılıkları azalacaktır. Bu durumda üreticiler daha az mal ve hizmet arz etmek isteyecekler, arzdaki düşüş fiyatlarda artışa neden olacaktır.

Tavsiye Makale:

Türkiye’de Enflasyon Ve Enflasyon Hedeflemesi Uygulamasının Değerlendirilmesi

1980 den Günümüze Türkiye de Enflasyon Serüveni

Enflasyon Hedeflemesi (MB)

Tavsiye Köşe Yazıs:

Enflasyon Hedeflemesi Ve Türkiye (Mahfi Eğilmez)

Enflasyon başka pahalılık başka (Güngör Uras)

Tavsiye Kısa Film:


Türkiye’de Enflasyonunun Tarihi


Basit Anlatım ile Enflasyon

Biraz da magazin 🙂

Yorum Ekleyin

Yorum yapmak için tıklayınız