2. Neo-Liberal Dönüşüm Sempozyumu

Lefke Avrupa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7, 8 Kasım 2016 tarihlerinde Neo-Liberal Dönüşüm Sempozyumunun ikincisini düzenleyecektir.
Neo-Liberalizm ile ilgili tüm alanlarda bildiri kabul edilmektedir. Kabul edilen bildiri özet kitapçığı Sempozyum sırasında basılmış olacak ve aynı zamanda elektronik olarak da yayınlanacaktır.
Ayrıca seçilmiş bildiriler Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi özel sayısında yayınlanacaktır.

 

KONULAR

Bu sempozyum ile Neo-liberal dönüşümün ekonomik, sosyal, siyasal ve yönetimsel boyutları ve sonuçlarının irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Tebliğlerin konuları uluslararası bir bakış açısı ile incelemeleri ve mümkün olabildiği ölçüde Kıbrısla ilişkilendirilmesi beklenmektedir.
Örnek olarak aşağıda belirtilen konular çerçevesinde tebliğler beklenmektedir. Ayrıca, sempozyum alt başlıkları bu listeyle sınırlı olmayıp ana tema ile ilgili katkı sunan diğer bildiriler de değerlendirmeye alınacaktır.

1.    Neo-liberalizme Teorik Yaklaşım
2.    Avrupa Birliği, Euro Krizi, Borç Krizi
3.    Küreselleşme, Küresel Kriz, Uluslararası Kuruluşlar, Çok Uluslu Şirketler
4.    Hukuk
5.    Ekonomi: uluslararası ticaret, özelleştirme, gelir dağılımı, istihdam, dış yardımlar,
borçlanma, vergilendirme, kamu harcamaları, sübvansiyonlar
6.    Uluslararası İlişkiler
7.    Finans
8.    Çevre ve Sorunları
9.    Tarih
10.  Eğitim
11.  Sağlık
12.  Ulaşım
13.  Yönetim, Kamu Yönetimi, Örgütler ve Uluslararası Boyutları
14.  Toplumsal Cinsiyet
15.  Diğer İlişkili Konular

Önemli Tarihler

01 Haziran 2016 -Bildiri ÖzetlerininTeslimi için Son Gün
20 Haziran  2016 -Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı
01 Ekim 2016 -Bildiri Tam Metinlerinin Gönderileceği Son Tarih
28 Ekim 2016 -Sempozyuma Kayıt İçin Son Gün
7, 8 Kasım 2016 -Sempozyum
14 Kasım 2016 -Sempozyum Elektronik Kitabında Yayınlanmak Üzere Kabul Edilen Tam Metinlerin Son Teslim Tarihi
21 Kasım 2016 -LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi özel sayısında yayınlanacak bildirilerin açıklanması.

Özetler ve bildiriler belirtilen tarihlere kadar e-posta yoluyla Sempozyum sekreterliğine (attachment olarak)- nlds2016@eul.edu.tr , pyiltas@gmail.com, zozdemir@eul.edu.tr – iletilmelidir.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: euljss.eul.edu.tr/neoliberal/

Ayrıntılı Döküman İçin: Türkçe Döküman