ArşivHaziran 2015

Çıktı Açığı (Üretim Açığı) Nedir ?

Ekonomistler, ekonominin ne ürettiği ile ne üretebileceği arasındaki farkı araştırırlar. Ekonomik gerileme boyunca ekonominin mal ve hizmet çıktısı inişe geçer. Buna karşılık ekonominin iyi olduğu zamanlarda, genellikle GSYH olarak ölçülen çıktı artar (bkz: “Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH): Ekonominin Tümü”). Genellikle iş çevrimleri adıyla anılan ekonomideki bu iniş ve çıkışlar...

İslami Hareketlerin İslami Olmayan Hükümete Katılımları (Raşid Ganuşi)

Bu makale, Müslümanların İslami olmayan rejimlere katılımının ve bu rejimlerde idareci olmanın İslamiyet açısından durumunu ele almaya çalışmaktadır. Evvela bu soruna cevap vermeden önce bazı olguların altını çizmemiz lazım: Birincisi, İslami iktidar kavramı vardır ve her Müslüman, birey ve toplumsal olarak, bu iktidarın kurulması için çalışmalıdır. İkincisi, tartışılan hallerde İslami iktidar...

Tanrıya yapılan atıflar tüketicileri satın almaya ikna ediyor mu?

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, Tanrı’ya yapılan atıfların insanları daha çok risk almaya sevk edebileceğini ortaya koydu. Peki Tanrı’nın insanların almaya hazır oldukları risklerle ne gibi bir ilgisi var? Yeni çalışmanın ileri sürdüğüne göre, cevap riskin doğasına dayanıyor. Yeni bir iş kurmaktan hız limitinin üzerinde araba sürmeye kadar, tüm riskli davranışlar ya iyi ya da kötü bir sonuç...

Takip

Son Yazılar

Son Yorumlar

Kategoriler

Arşivler