Yolsuzluk Yükselen Ekonomilerde Teknoloji Adaptasyonunu Azaltiyor

Corruption1

Marketing Science dergisi tarafından yayımlanan yeni bir çalışma, teknolojinin adaptasyon sürecinin yozlaşmış iş çevrelerinde daha zayıf; şeffaf ve doğru uygulamanın olduğu iş çevrelerinde ise daha güçlü olduğunu ortaya koydu.

Çalışma, yükselen ekonomilerdeki firmaların Peter Pan Sendromundan muzdarip olduklarını ortaya koydu. Aynı hayali erkek çocuğunun hiç büyümemesi gibi, firmalar vergilerden ve düzenlemelerden kaçınmak için küçük kalmayı ve kayıt dışında çalışmayı tercih etmekteler. Firmaların büyümesini sağlayacak bilişim sistemlerinin benimsenip kabullenilmesi aynı zamanda şeffafiyeti de artıracağı için, firmalar yeni yaptırımlarla ve denetlemelerle karşı karşıya kalmaktalar.

Çalışmanın eş yazarlarından Yale School of Management hocası ve aynı zamanda okulun China India Insights  programının yöneticisi olan K. Sudhir “Eğer hile yapıyorsanız, onun saklı kalmasını istersiniz. Küçük satıcılar, teknolojiinin sunduğu ölçek ekonomisinden faydalanmak ve büyümek yerine, vergi ödememeyi ve yozlaşmış kalmayı tercih etmekte.” diyerek çalışmayı özetliyor.

Çalışmanın yazarları firmaların teknoloji kullanımında verimlilik ve saydamlık arasında bir denge

gözetip gözetip gözetmediğini incelemek amacıyla, Hindistan’ın perakende sektörünü incelediler. Dünyadaki en büyük beşinci perakende sektörü olmasına rağmen, teknoloji adaptasyonu konusunda, Hindistan perakende sektörü diğer yükselen ekonomilerinin çok gerisinde. Çalışmayı gerçekleştirenler, mağaza sorumlularının devlet düzeyindeki yolsuzluğa ilişkin algı ve görüşlerini de içeren 1948 mağazaya ilişkin anket verisini araştırdılar. Bilişim sistemlerinin adaptasyonunu etkileyebilecek okuma yazma oranı, ücret seviyeleri gibi diğer değişkenleri kontrol ederek, anket verisini yolsuzluk ve yaptırımlara ilişkin diğer verilerle birleştirdiler.

 

Sudhir şöyle der; “bunu nasıl test ederseniz edin, yolsuzluk teknoloji adaptasyonu azaltırken, firmalara eşit şartlar sağlayarak oluşturulan şeffaflık, denetim ve teftiş bu adaptasyonu artırır.”

Çalışmanın sonuçları ayrıca perakendecilerin ‘küçük kalıp ve vergiden kaçınmasının [kendilerine] rekabet avantajı sağladığı’ inancınin temelsiz bir iddia oldugunu göstermiştir

Yazarlar, bilgisayar adaptasyonu dışında her açıdan denk olan firmaların üretkenliğini karşılaştırmış ve bilgisayarın mağaza üretkenliğini ortalama yüzde 50’den yüzde 70 e yükselttiğini bulmuş.

Bu çalışma, hükümet ve politika yapıcılar için şunları söylüyor: yolsuzluğun düşürülmesi ve istikrarlı düzenleyici yaptırımların varlığı, toplanan vergi oranına pozitif bir etki sağlayacağı gibi aynı zamanda firmaların büyümesine de imkan veren atmosferin yaratılmasıyla birlikte vergi tabanının genişlemesi üzerine de faydalıdır.

Sudhir “Yolsuzluk, gözün gördüğünden çok daha büyük bir şekilde ekonomiyi zayıflatan sinsi bir hastalıktır” diyerek durumu ortaya koyuyor. “Yolsuzluğun çoğu büyük ve görünür etkisini anlarız, ama daha az ön planda olan (bilgisayar kullanıp kullanmama gibi) sayısız firmanın günlük kararlarını etkileyen ikincil etkiler bizi aslında daha çok endişendirmeli. Yolsuzluğun ekonomi, büyüme ve kalkınma üzerindeki gizli maliyetleri görünen ve bilinen etkilerinden çok daha büyük olabilir”

Orijinal Makale icin:The ‘Peter Pan Syndrome’ in Emerging Markets: The Productivity-Transparency Tradeoff in IT Adoption” by K. Sudhir (Yale School of Management) and Debabrata Talukdar (State University of New York at Buffalo) is forthcoming in Marketing Science.

Bu yazinin orijinali icin: Yale Insight  Dergisi

 

 

Yazar/Çevirmen Hakkında

Yorum Yapın

Takip

Son Yazılar

Son Yorumlar

Kategoriler

Arşivler