ArşivMayıs 2015

Keynesyen İktisat Nedir:

Yazarlar: Sarwat Jahan, Ahmed Saber Mahmud, and Chris Papageorgiou* Çeviri.: Kadir Yıldırım ve Melikşah Kaçar Keynesyen iktisat okulunun ana düşüncesi, devlet müdahalesinin ekonomiyi dengeye getirebileceğidir. Para ne kadar mi önemli ? Paranın ekonomide anahtar bir rol oynadığını çok az kişi inkâr edebilir. 1930’ların büyük depresyon döneminde, mevcut iktisat teorisi (neoklasik iktisat) dünya...

Rekabet Edebilmek Icin Hala Iki Yol Var

[Harvard Business Review- Ceviren: Yusuf Gungordu -Yale Universitesi] 1960ların başlarında, Boston Consulting Group şirketinin kurucususu ve strateji teorisyeni Bruce Henderson başarılı bir şekilde rekabet edebilmenin sadece bir yolu olduğunu ileri sürmüştü: rakiplerine üstün gelip göreli pazar payı avantajı sağlayarak hepsinden daha düşük maliyetlere sahip olmak. Bunun getirisi ise öğrenme...

Yolsuzluk Yükselen Ekonomilerde Teknoloji Adaptasyonunu Azaltiyor

Marketing Science dergisi tarafından yayımlanan yeni bir çalışma, teknolojinin adaptasyon sürecinin yozlaşmış iş çevrelerinde daha zayıf; şeffaf ve doğru uygulamanın olduğu iş çevrelerinde ise daha güçlü olduğunu ortaya koydu. Çalışma, yükselen ekonomilerdeki firmaların Peter Pan Sendromundan muzdarip olduklarını ortaya koydu. Aynı hayali erkek çocuğunun hiç büyümemesi gibi, firmalar vergilerden...

Resesyon Nedir? Ne zaman olur? Maliyeti Nedir ?

Resesyon: Kötü Zamanlar Ortaya Çıktığında [Yazan: Stijin Claessens ve M. Ayhan Köse: Link] [Ceviren: Faruk Pinlar] Resesyon, ekonomik üretim sürekli düştüğü işsizliğin arttığı dönemdir. Bugünkü küresel ekonomik krize dair özellikle gelişmiş ülkelerdeki haberleri takip ettiğimizde gelen haberler korkunçtu. İşsizlik artarken şirket karları düşüyordu, finansal piyasalar çalkantılı ve emlak piyasası...

Daha İyi İşçi, Daha İyi Maaş: Gerçek Mesele – Milton Friedman

Daha İyi İşçi, Daha İyi Maaş: Gerçek Mesele Wall Street Journal 1 Haziran 1993 Öne sürülen iktisadi politikaları, bu politikaların yarattıkları istihdam sayısı üzerinden yargılamak üzere bir eğilim oluştu. Bu yanlış bir kriterdir. Ekonomik mesele iş yaratmak değildir. [İş yaratmak için] kolay bir yol var: asgari ücretle (ya da daha düşük ücretle) insanları işe alırsınız çukur kazdırırsınız ve o...

Mutlak İktidarın Tehlikeleri- Friederich von Hayek

Mutlak İktidarın Tehlikeleri (Aşağıdaki metin Friedrich von Hayek’in İktisadi Özgürlük ve Temsiliyetçi Hükümet makalesinden alınmış bir bölümdür.) Serbest piyasa ekonomisine en büyük zararın, kollektivistlerin piyasa ekonomisini planlı ekonomiye bilinçli bir şekilde dönüştürme girişimleri ya da yeni para politikalarının sonuçlarından ziyade Batı dünyasını saran siyasi kurumların bu yönde zarar...

Başkanlık Sistemi’nin Mahzurları

Dünya devletleri demokrasiye geçtikçe, alternatif anayasal oluşum ve düzenleme arayışları akademik camianın dışına taştı. Şili, Güney Kore, Brezilya, Türkiye ve Arjantin gibi birbirinden çok farklı ülkelerde bile yasa koyucular ve anayasa uzmanları ciddi bir şekilde farklı demokratik rejimlerin yararlarını tartışmaya başladılar. Sri Lanka gibi bazı ülkeler parlamenter rejimden başkanlık sistemine...

Takip

Son Yazılar

Son Yorumlar

Kategoriler

Arşivler