ArşivŞubat 2015

Merkez Bankaları ve Kar-Zarar – Barry Eichengreen & Beatrice Weder di Mauro

[Çeviren Çağlar Ulukan] Central Banks and the Bottom Line Merkez Bankaları ve Kar-Zarar[1] Münih – Merkez bankalarının bilançoları giderek tüm dünyanın –en çok da para politikası yapıcılarının kendileri adına- ciddi olarak ilgilendiği bir konu haline geliyor. İsviçre Merkez Bankası (SNB), Frank’ın kemerleri bağlatan %20’lik uçuşuna sebep olan kur sabitlemesi uygulamasını terk ettiğinde, Euro ve...

Yunanistan’a Arjantin’den Dersler – Raquel Fernandez & Jonathan Portes

[Çeviren – Burak Sezgin] NEW YORK – 13 yıl önce Arjantin dar boğazdaydı. Para birimi (peso) dolara, değerinin çok üstünde bir oranla sabitlenmişti. Dış borcu sürdürülebilir değildi. Ve ABD’den gelen politik baskı, zayıf Arjantin hükumetinin IMF’nin bile gerçekçi bulmadığı bir kurtarma paketini tekrardan müzakere etmesine engel olmuştu. Bugün, Yunanistan’ın da benzer bir durumdan...

Frank Şokunu Anlamlandırmak – Markus Brunnermeier & Harold James

[Ceviren Çağlar Ulukan] Princeton – Avrupa’daki kamu borcu krizi 2009 yılında patlak verdiğinden bu yana, herkes herhangi bir ülkenin Euro bölgesini terk etmesi durumunda ne olacağını merak ediyor. Başlangıçtaki tartışmalar krizdeki ülkeler Yunanistan ve belki Portekiz; İspanya veya İtalya üzerine yoğunlaştı. Daha sonraları ise daha ziyade ödemeler dengesi fazla veren ve güçlü ülkeler; diyelim ki...

2015 Petrol Fiyatları – Jim O’Neill

[Çeviri: Erhan Akkas] LONDRA – 1979 yılının sonlarında OPEC petrol fazlası ve bu petrolün imhası üzerine ampirik bir araştırmayı içeren doktora tezime başladım. O yıllar, petrol fiyatlarının iki önemli artış geçirdiği dönemdi ve o dönemin dahilerinin bir çoğu petrolün varil başına 40 doların altından – o zamanın tarihi zirvesi – 100 doların üstüne çıkabileceğini kesin bir...

Bir Yunan Ahlak Masalı – Joseph E. Stiglitz

[Çeviren: Kadri Çağlar Ulukan] Euro krizi 5 yıl kadar önce başladığında, Keynesyen iktisatçılar Yunanistan’a ve diğerlerine uygulanan kemer sıkma politikasının başarısız olacağını tahmin etmişlerdi. Bu politika; büyümeyi baskılar, işsizliği arttırır ve hatta borç-GSYİH oranını düşürmeyi dahi başaramazdı. Diğerleri, – Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve bazı üniversiteler...

Avrupa Merkez Bankası ve Muhalifleri – Jean Pisani-Ferry

[Çeviri: Burak Sezgin, Yusuf Güngördü, Zeynep Sarıbaş] PARIS – Avrupa Merkez Bankası’nın parasal genişleme (PG) girişiminde bulunması Kuzey Avrupa’da özellikle Almanya’da çeşitli yakınmaları beraberinde getirdi. Çoğu asılsız ya da temelsiz. Bazıları kafa karıştırıcı. Diğerleri spekülatif çekincelere gerçeklerden daha fazla ağırlık vermekte olup, pek azı muhtemel çözümleri göz ardı ederek gerçek...

Hindistan’da Büyümeyi Devam Ettirmek – Raghuram Rajan

[Ceviri: Burak Sezgin] MUMBAI – Küresel ekonominin yavaşlaması Hindistan’ı da es geçmedi. Milyonlarca vatandaşını fakirlikten kurtarmak için gerekli olan büyümesini sürdürebilme yolunda ekonomi-politikası yaklaşımını tekrardan gözden geçirmeye ihtiyacı var. Eğer Hindistan başarılı olacaksa, bölgesel ve ulusal talebi derinleştirmesi, makroekonomik kurumlarını güçlendirmesi ve açık bir...

Alışılmadık Bir Gerçek – Nouriel Roubini

[Ceviri: Fatih Kansoy] NEWYORK– En gelişmiş ekonomilerin alışılmadık para politikasına (unconventional monetary policy) ait alfabetik bir çorbanın–ZIRP, QE, CE, FG, NDR, ve U-FX Int- içinde krizden sonra bile  hala yüzmeye devam edeceğini  kim düşünebilirdi? Herhangi bir merkez bankası 2008’den önce böylesi önlemlerin hiçbirini düşünmemişti. Bugün, bütün bu önlemler politika yapıcıların...

Yeni Merkantilist Meydan Okuma – Dani Rodrik

[Ceviri: İlker Aykut, Yakup Akkuş, Kadir Yıldırım, Serdar Serdaroğlu] CAMBRIDGE – İktisat tarihi büyük bir ölçüde iki zıt düşünce okulunun mücadelesi şeklindedir: “Liberalizm” ve “Merkantilizm”. Özel teşebbüs ve serbest piyasalara vurgu yapan ekonomik liberalizm bugünün hâkim doktrinidir. Fakat ekonomik liberalizmin düşünsel zaferi, merkantilist uygulamaların büyük itirazı ve yaygın...

Devlet Kapitalizmi Kazanıyor mu? – Acemoğlu & Robinson

[Ceviri:  Serdar Serdaroglu, İlker Aykut, Kadir Yıldırım] Ekonomik büyüme modellerinin asırlık yarışında son yıllarda devlet kapitalizmi üstünlük sağlıyor gibi görünüyor. Devlet müdahaleciliğinin muhtelif biçimlerine dayanan birçok Asya ülkesi son dönemlerdeki hızlı ve istikrarlı büyümeleri yanında ekonomik fırtınaları şaşırtıcı sürede atlatırken, ABD ve İngiltere gibi liberal kapitalizmin...

Takip

Son Yazılar

Son Yorumlar

Kategoriler

Arşivler